Lyrics of music by Vangelis website: http://www.vangelislyrics.com

Home | Collaborations | DiscographyCover versions | Sitemap
 

site search by freefind advanced

Golden Kids: (Helena Vondráčková) lyrics - Micro magic circus: Déšť je pláč lyrics

 Helena Vondrackova: micro magic circus

1    Micro - magic - cirkus         Helena Vondrackova: Micro magic circus lyrics
  2 Červánky  
3 Tý líný řeky proud  
  4 Čaroděj - dobroděj    
5 Vrba  
6 Malé šípy  
7 Přítel Quinn  
8 The Beat Goes on  
9 Pohádka o cínovém vojáčkovi  
* 10 Déšť je pláč 3:21
11 Tak dej se k nám a projdem svět  
12 Jdi o dům dál  
13 Proudy  
14 Nestůj a pojď (u nás máme mejdan)  
   
             
   

Golden Kids is a Czech vocal pop trio formed on November 1, 1968, by Marta Kubišová, Helena Vondráčková and Václav Neckář with the help of producer Bohuslav Ondráček.
Backed on stage and in studio by the Orchestr Golden Kids, led by Josef Vobruba. Disbanded in February 1970 after Marta Kubišová’s ban by the communist regime.
Reunited on occasions in the 1990s and 2000s. Note: Apart from album “Golden Kids 1”, this group name remained usually uncredited on original vinyl releases, using the respective lead vocalists’ names instead.

Female singer Helena Vondráčková was born 24 June 1947 in Czech.

* Rain and tears: Composed by Vangelis (based on Johann Pachelbel's Canon in D Mayor [1653-1706]); Lyrics by: Boris Bergman
It's a cover version of the "Rain and tears" song by Aphrodite's Child (Vangelis / Bergman); released on the album: End of the world (1968)
Czech lyrics: Z. Rytíř.
This cover version: Helena Vondráčková
The other lyrics are not included on this page.
Note: Vangelis does not play on this single.

Line

Déšť je pláč lyrics (Rain and tears)

Déšť je pláč, 
já v něm sním. 
Pojď ven,
pojď sám
a seznámím tě s ním.

Déšť je pláč
přítel můj.
Pojď ven,
pojď sám
a tiše chvíli stůj

Vztáhni svou dlaň
mu vstříc.
Déšť ruce své ti dává.

Déšť je pláč
májový.
Dal nám pár slz
a kam šel, Pán Bůh ví.

[Interlude]

Od očí všech
má klíč.
Zamkne je a je pryč.

Pláč je déšť
toulavý.
Kdo ví, kdy zas
se náhle objeví?

Déšť je pláč,
já v něm sním.
Pojď ven,
pojď sám
a seznámím tě s ním.

Déšť je pláč,
přítel můj.
Pojď ven,
pojď sám
a tiše chvíli stůj.

Nánáná....

Line

 top.gif (1039 bytes)


back to the cover versions page

The information on this WEB is ONLY for private use

Website made by: Henk Engelen
For information / contact: mail me